De website van Badkamercomfort is voor iedereen toegankelijk en kan anoniem worden bezocht.
Gegevens van u en uw computer worden niet geregistreerd d.m.v.cookies o.g. 
Indien u via deze website met Badkamercomfort in contact treedt geeft u bepaalde persoons-/bedrijfsgegevens op, deze worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft opgegeven.
Slechts indien u te kennen geeft prijs te stellen op toezending van elektronische informatie zoals nieuwsbrieven of aanbiedingen zullen wij uw e-mailadres gebruiken om deze informatie toe te zenden.
Op de website van Badkamercomfort worden links naar andere websites vermeld. Badkamercomfort draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites alsmede voor het privacybeleid van betreffende bedrijven of instellingen.
Badkamercomfort verstrekt tot u herleidbare gegevens niet aan derden tenzij Badkamercomfort daar wettelijk toe is verplicht.